Podsumowanie rankingu Inwestycji Miesiąca – sierpień